Improv  Comedy Class

Improv 101: Improv Basics (English)     (Wednesday Night)

Improv 102: Improv Basics (English)  (Monday + Thursday Night)

Improv 201: The Game of the scene + Harold       

Hài Kịch Cơ Bản (Tiếng Việt) (Tối thứ 2 và thứ 5) 

Hài kịch dành cho sinh viên (Chiều thứ 3,5 và 7)