Đề thi hài cực khó

Đề thi học sinh giỏi toàn The Rotten Grapes năm 2019. Hơn 20 thí sinh dự thi với tỷ lệ chọi là 1:100.  Các thí sinh đã hết sức nghiêm túc làm bài và kết quả là không có thí sinh nào bị điểm liệt.

Thủ khoa là bạn Nguyễn Hoàng Hà với 18 điểm tổng 3 môn. Thí sinh Võ Phương Thảo bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại trong giờ làm bài. Thí sinh Nguyễn Tuấn Minh ngủ quên không đến làm bài thi.

Đề thi hài cực khó
Đề thi hài cực khó
Đề thi hài cực khó